Μέλη ΔΕΠ

Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82336, Email: alex.karagrigoriou@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Ανάλυση Παλινδρόμησης και Ανάλυση Διακύμανσης

Εαρινό εξάμηνο: Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση και BIG DATA


Χαλιδιάς Νικόλαος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82335, Email: nick@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά


Ζήμερας Στέλιος, Aναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82334, Email: zimste@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Διερευνητική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

Εαρινό εξάμηνο: Στατιστικές Τεχνικές Εξόρυξης Μεγάλων Δεδομένων


Μηλιώνης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82350, Email: amilionis@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: Χρονοσειρές


Ξανθόπουλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82351, Email: sxantho.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Εαρινό εξάμηνο: Μέτρηση και Διαχείρηση Κινδύνου


Τσιμήκας Τζων, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82335, Email: tsimikas@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα


Δημήτριος Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82327, Email: darampatzis@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: Μηχανική Μάθηση


Κουντζάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82323, Email: chr_koun@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση


Λάππας Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:2273082325, Email: pzlappas@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: Σύγχρονα Συστήματα Προβλέψεων και Μοντελοποίησης


Δημητρακοπούλου Θεοδώρα, Λέκτορας
Τηλ.:(+30)22730-82324, Email: tdimitra@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Στατιστική κατά Bayes
Εαρινό εξάμηνο: -