Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων 2020-2021

Μέλη ΔΕΠ

Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82336, Email: alex.karagrigoriou@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Παλινδρόμηση, Διακύμανση και Σχεδιασμός Πειραμάτων

Εαρινό εξάμηνο: Oικονομετρία και Χρονοσειρές, Σεμινάριο ΣΑΧΜ


Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82333, Email: konstant@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: -


Χαλιδιάς Νικόλαος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82335, Email: nick@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: -


Ζήμερας Στέλιος, Aναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82334, Email: zimste@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Διερευνητική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

Εαρινό εξάμηνο: Στατιστικές Τεχνικές Εξόρυξης Μεγάλων Δεδομένων


Μηλιώνης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82350, Email: amilionis@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: -


Ξανθόπουλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82351, Email: sxantho.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Εαρινό εξάμηνο: Μέτρηση και Διαχείρηση Κινδύνου


Ταχτσής Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82356, Email: ltah@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:


Χειμερινό εξάμηνο
: Μέτρο και Πιθανότητες

Εαρινό εξάμηνο: Μέτρο και Πιθανότητες


Τσιμήκας Τζων, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82335, Email: tsimikas@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Xειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα με εφαρμογές R


Χατζησπύρος Σπύρος , Άναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82326, Email: schatz@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Στατιστική κατά Bayes
Εαρινό εξάμηνο: -


Χατζόπουλος Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82332, Email: xatzopoulos@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: Αναλογιστικά Μαθηματικά, Σεμινάριο ΣΑΧΜ


Βακερούδης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:, Email: svakeroudis@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Στοχαστικές Διαδικασίες

Εαρινό εξάμηνο: -


Κουντζάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82323, Email: chr_koun@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση


Ρακιτζής Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82352, Email: arakitz@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Εφαρμοσμένη Στατιστική και Τεχνικές Προσομοίωσης

Εαρινό εξάμηνο: -


Δημητρακοπούλου Θεοδώρα, Λέκτορας
Τηλ.:(+30)22730-82324, Email: tdimitra@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -
Εαρινό εξάμηνο: -