Μέλη ΔΕΠ

Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82336, Email: alex.karagrigoriou@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση, Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελέτης

Εαρινό εξάμηνο: Ανάλυση Χρονοσειρών, Σεμινάριο ΣΑΧΜ


Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82333, Email: konstant@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: -


Μηλιώνης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82350, Email: amilionis@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Εαρινό εξάμηνο: Οικονομετρία


Ξανθόπουλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82351, Email: sxantho.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομικές Αγορές και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Εαρινό εξάμηνο: Μέτρηση και Διαχείρηση Κινδύνου


Ταχτσής Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82356, Email: ltah@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: -

Εαρινό εξάμηνο: -


Τσιμήκας Τζων, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82335, Email: tsimikas@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Εαρινό εξάμηνο: Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα


Χαλιδιάς Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82335, Email: tsimikas@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά


Χατζησπύρος Σπύρος , Άναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82326, Email: schatz@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Στατιστική κατά Bayes


Ζήμερας Στέλιος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82334, Email: zimste@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Διερευνητική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων

Εαρινό εξάμηνο: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων


Βακερούδης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:, Email: svakeroudis@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Υπολογιστική Στατιστική


Κουντζάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82323, Email: chr_koun@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Εαρινό εξάμηνο: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση


Ρακιτζής Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82352, Email: arakitz@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελέτης

Εαρινό εξάμηνο: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Σεμινάριο ΣΑΧΜ


Χατζόπουλος Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82332, Email: xatzopoulos@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Εαρινό εξάμηνο: Αναλογιστικά Μαθηματικά


Δημητρακοπούλου Θεοδώρα, Λέκτορας
Τηλ.:(+30)22730-82324, Email: tdimitra@aegean.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Στατιστική


Αναστάσιος Κατσιλέρος, Ph.D., Ε.ΔΙ.Π. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Email: katsileros@aua.gr

Διδασκαλία μαθημάτων το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
:

Χειμερινό εξάμηνο: Τεχνικές Προσομοίωσης

Εαρινό εξάμηνο: Υπολογιστική Στατιστική