Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομοικών Μαθηματικών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
κτίριο Βουρλιώτη(ισόγειο)
Καρλόβασι 83200, Σάμος


Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
Καραγρηγορίου Αλέξανδρος,Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82336, Email: alex.karagrigoriou@aegean.gr


Ακαδημαϊκή Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
Δήμητρα Καλησπέρη
τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 22730-82310, 22730-82024
fax: 22730-82309
email: dmsas@aegean.gr, dkalisperi@aegean.gr