Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομοικών Μαθηματικών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
κτίριο Βουρλιώτη(ισόγειο)
Καρλόβασι 83200, Σάμος


Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:
Κατσαμποξάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.:(+30)22730-82322, Email: ikatsamp@aegean.gr


Θέματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Γραμματικού Ειρήνη
τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 22730-82026, 22730-82024
email: dmsas@aegean.gr, rena@aegean.gr